Ekonomické vydieranie počas takzvanej tretej svetovej vojny

Autor: Miroslav Sabol | 2.4.2020 o 14:07 | Karma článku: 1,42 | Prečítané:  290x

Zločin proti ľudskostí má veľa podôb, jednou z nich je aj samotné ekonomické vydieranie. Nie je audit ako audit, potrebujete pomoc aj občania ju potrebujú. Pomôžme si navzájom.

Podľa medzinárodného práva, ďalej podľa Európskeho práva ekonomické vydieranie je stále považovane za zločin i prečin. Slovenská ekonomika je v tvrdej recesií, pretože ak nie je dopyt teda záujem na strane kupujúcich, nebudete to mať komu predávať.  Ide o jednu veľkú reťazovú reakciu. Ktorú môžeme spoločne zastaviť, ale na to treba obe strany. A je to bezohľadné v týchto dňoch riešiť tieto problémy takýmto vydieračským spôsobom. 

 

Dnes prepustite 300.000 tisíc ľudí, ty prídu o finančný príjem, kto bude potom vaše haraburdy potrebovať Európa ? Ktorá je v troskách a v ktorej kolabuje všetko. Doslova sa hráte so zápalkami namočenými v benzíne. Dnes je dopyt, po potravinách, dezinfekčných prostriedkoch a po ochranných pomôcok, a tak celý Slovenský výrobný potenciál by mal prejsť na túto výrobnú taktiku. Pretože v Európe a vo svete je potom dopyt. Teda uspať Slovensko a vyrábať životné dôležité veci, a zvyšok exportovať do sveta. Máme tu šikovných ľudí a výborné inovácie.

 

Dnes je potrebné zastaviť šírenie tejto COVID-19, potom zrátať straty a následné začať odznova budovať to čo bolo zničené. Niet cesty bez strát, buď budeme pozerať na ekonomiku alebo na ľudský život. Preto sa Vás pýtam koľko zaplatíte za jeden ľudský život, a koľko ste ochotný zaplatiť za naše mále Slovensko teda za 5 miliónov ľudí.

 

Výhody „Black OUT“

 

1. Zastavenie šírenia COVID -19

2. Zastavenie nezodpovedných egoistov, ktorý riskujú.

3. Čas na dezinfekciu, verejných a neverejných priestorov.

4. Čas na prípravu nemocníc a potrebných kapacit. Spojené so zásobením.

5. Oddýchnutie pracovných síl, ktoré sú prvej línií. Teda Záchranné a bezpečnostné zložky.

6. Oddýchnutie pracovný síl, ktoré sú v prvej línií a to najmä v predajniach s potravinami a podobne.

7. Zrýchlenie prepravných možností pre zásobovanie.

8. Presunutie voľných výrobných kapacít, na výrobu potrebných výrobkov, ako sú dezinfekčné prostriedky, potraviny, ochranné pomôcky, monotolické špecializované bloky na stavbu špeciálnych zariadení a budov, uvoľnenie stavebných kapacít, potrebných pre rozšírenie a modernizáciu v rizikových oblastiach.

9. Získanie času, na zapojenie sa finančných inšitucií, ktoré budú mať za úlohu vytvoriť fondy, ktoré pokryjú straty.

10. Získanie času, na zjednotenie investičných pomocí a to plánovanými   novými  finančných zdrojmi. Od Európska Komisia, Európsky parlament, Medzinárodný menový fond, Európska Investičná Banka, Európska Centrálna banka, Európsky Investičný fond.

 

Dôležité informácie, vzdelávaj sa, vzdelávaj ostatných a buď pripravený.

 

1. Otázky a odpovede týkajúce sa koronavírusov (COVID-19) –

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

2. Rady pre koronavírusy (COVID-19) pre verejnosť: Mýtusov

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

 

3. Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19)

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

 

4. Správy o situácii s koronavírusovou chorobou (COVID-2019)

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 

5. Globálny výskum chorôb koronavírusov (COVID-19), Databáza publikácií o chorobe koronavírusov (COVID-19) - WHO zhromažďuje najnovšie vedecké poznatky a poznatky o chorobe koronavírusov (COVID-19) a zostavuje ich do databázy. Denne aktualizujeme databázu pomocou prehľadávania bibliografických databáz, ručného prehľadávania obsahu relevantných časopisov a pridávania ďalších relevantných vedeckých článkov, na ktoré sme upozornili. Položky v databáze nemusia byť vyčerpávajúce a nový výskum sa bude pravidelne pridávať.

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

 

Vydieračské praktiky treba potrestať ako ?

 

Časť I.

 

protimonopolné

Prehľad

Prehľad

Postupy: protisúťažné praktiky

Postupy: zneužitie dominantného postavenia


 

Konkurencia povzbudzuje spoločnosti, aby spotrebiteľom ponúkali tovar a služby za najvýhodnejších podmienok. Podporuje efektívnosť a inováciu a znižuje ceny. Aby bola hospodárska súťaž účinná, vyžaduje, aby spoločnosti konali nezávisle od seba, ale boli vystavené konkurenčnému tlaku vyvíjanému ostatnými.

Európska protimonopolná politika sa vyvíja z dvoch ústredných pravidiel stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie:

  • Po prvé, článok 101 zmluvy zakazuje dohody medzi dvoma alebo viacerými nezávislými subjektmi na trhu, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. Toto ustanovenie sa vzťahuje na horizontálne dohody (medzi skutočnými alebo potenciálnymi konkurentmi pôsobiacimi na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca), ako aj vertikálne dohody (medzi spoločnosťami pôsobiacimi na rôznych úrovniach, tj dohoda medzi výrobcom a jeho distribútorom). Vo všeobecnom zákaze sa ustanovujú iba obmedzené výnimky. Naj zjavnejším príkladom protiprávneho konania, ktoré porušuje článok 101, je vytvorenie kartelu medzi konkurentmi, čo môže zahŕňať stanovenie cien a / alebo rozdelenie trhu.
  • Po druhé, článok 102 zmluvy zakazuje spoločnostiam, ktoré majú dominantné postavenie na danom trhu, aby toto postavenie zneužívali, napríklad vyberaním nespravodlivých cien, obmedzovaním výroby alebo odmietaním inovovať na úkor spotrebiteľov.

Na základe zmluvy je Komisia splnomocnená na uplatňovanie týchto pravidiel a na tento účel má niekoľko vyšetrovacích právomocí (napr. Inšpekcia v obchodných a nepodnikateľských priestoroch, písomné žiadosti o informácie atď.). Komisia môže tiež uložiť pokuty podnikom, ktoré porušujú antitrustové pravidlá EÚ. Hlavné pravidlá postupov sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1/2003. Prečítajte si viac o:

Vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž (ďalej len „NCA“) sú oprávnené uplatňovať články 101 a 102 zmluvy v plnom rozsahu, aby sa zabezpečilo, že hospodárska súťaž nebude narušená alebo obmedzená. Vnútroštátne súdy môžu tiež uplatňovať tieto ustanovenia na ochranu individuálnych práv priznaných občanom podľa zmluvy. Na základe týchto úspechov sa v oznámení o desiatich rokoch presadzovania antitrustových pravidiel určili ďalšie oblasti na vytvorenie spoločného priestoru na presadzovanie hospodárskej súťaže v EÚ.

V rámci celkového presadzovania právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži Komisia tiež vypracovala a implementovala politiku uplatňovania práva hospodárskej súťaže EÚ na konania o náhradu škody na vnútroštátnych súdoch . Spolupracuje tiež s vnútroštátnymi súdmi s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v celej EÚ.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?