Bezpečnosť na úkor obmedzenia 3 generácie ľudských práv.

Autor: Miroslav Sabol | 22.2.2017 o 14:13 | (upravené 24.2.2017 o 12:03) Karma článku: 5,55 | Prečítané:  151x

„Sloboda prejavu, má mnoho aktov a spestrujú našu spoločnosť o nové činy a symboly, i gestá, či sú dobré alebo zlé, majú jasný odkaz zmien ktoré po nich prídu, zo zlých zmien vznikajú dobré reformy a pokrok je zaručený“

Čo je to ľudská sloboda, je to len slovo alebo má aj právny význam. Tento blog má preukázať že cena ľudských práv má byť viac než len kus papiera. Je to aj príbeh o mladej žene, ktorá má iný pohľad na svet vyplývajúci z jej skúsenosti.

Migračná vlna už bola problém pred 5 rokmi, prečo ? Na to iste bezpečnostný analytika ktorý videl právo a medzinárodné vzťahy z rýchliku po Južnej spojke. Ak by nerozbili africké stredomorské krajiny, ktoré mali dohodu s EÚ, že budú zadržiavať migračnú vlnu a na oplátku EÚ im poskytne zdroje. Dnes by sme neriešili takého precedensy. Zároveň kto nechcel a robil si politický marketing v rámci kvôt, a aj tak ich máme v azylových centrách, išlo o nepriame ohrozovanie štátu, pretože nesúhlasíme s kvótami. A to je diplomatický signal že nechceme nikoho !!! A kde bol analytik, a oddelenie bezpečnostných sil, prečo nezasiahli aj proti kvôtam ? Jednoznačne ide len o to aby sme kvôli údajnej vlastnej bezpečnosti vymenili za slobody ktoré máme mať priznané. Historia sa opakuje ale komunisti to čo sľúbili teda prácu a social né istoty aj splnili, ale tu len kvôli bezpečnosti ?! Takže buď bude útok alebo od vyčerpania v práci umriem, pekná budúcnosť bez Základných slobôd.

 

 

 

Situácia č.1 

Majiteľ psíka, absolvuje každodennú prechádzku a zadokumentuje ju na video, ktoré následné zdieľa, pes vykoná potrebu pri stĺpe s symbolom štátu, alebo lepší príklad vykoná potrebu pred úradom vlády. Má ísť preto do väzenia aj zo psom ? Štátny činiteľ má psa, ktorý je súčasťou rodiny a zoberie ho do práce, vykoná potrebu na úrade má isť verejný činiteľ do väzenia  aj so svojím psom?

 

Situácia č.2

Mladá žena, ktorú hnevá aktuálna situácia, a to neznesiteľné sociálna politika štátu kedy každý 4 a druhý Slovák čelí alebo v minulosti čelil existenčným problémom vlastný štát mu dal žobračenku za 60EUR ktorú si musí odpracovať, pretože každý človek ma právo si vybrať prácu ktorá je adekvátna, ale úrad mu to nedokázal splniť nakoľko behom 4 rokov zlikvidoval a likviduje MSP, ale naopak po tichu podporuje iné aktivity a iných ľudí, ktorý nemajú ani Európske občianstvo priznané zmluvou o fungovaní EÚ.  Zároveň vidí ako sa ničí kresťanská kultúra,  a tradícia Európanov na úkor neprisposobivím osobam, ktoré prišli do EÚ z rôznych príčin, pričom nechcú sa podriadiť kultúre v EÚ. Podpálila nejaký dokument, ktorý na území SR nie je registrovaný a nemá ani registrované náboženstvo. Skončila vo väzení pre údajne ohrozenie štátu.  Prečo potom štát a jeho činitelia nie sú vo väzení za zlé politické rozhodnutia, ktoré verejne ohrozuje existenciu Slovenského občana  právo pracovať a podnikať. Právo na dobru správu veci verejných, kedy sa úmyselné vynecháva občan, pričom práva sú, sú deklarované od OSN až po právne akty únie, dokonca sú ratifikované v Ústave SR.

 

Situacia č.3 Verejný činiteľ  v oblasti energetiky úmyselne od ignoroval smernicu  o energetickej únií, umýselné od ignoroval KAPITOLA II

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ORGANIZÁCIE ODVETVIA

 

Článok 3

 

Povinnosti služby vo verejnom záujme a ochrana spotrebiteľa.

 

Prečo nie je vo väzení, veď okradol a domácnosti a verejné inštitúcie v samosprávach privodil existenčné problémy.

 

V rámci právnej normy, vyrobila a spálila niečo čo na území SR teda jurisdikcii Slovenská nie je registrované, teda nemá ani právnu ochranu. Ak by spálila bibliu ktoré je nehmotným kultúrnym majetkom registrovanej cirky napr. Luteranov. Vtedy možeme hovoriť o porušení literi zákona. Momentálne ale precedens vzníka v chápani a uplatnovaní Základných ľudských práv, ktoré sú súčastou ústavy, a majú byť súčastou aj trestného zákona a trestného poriadku SR. Pričom o právach ta m nie je ani čiarka, ktorá má byť platna na základe zmluvy o fungovaní EÚ čl288, a 291. Napriek tomu je použivaná novelizácia o extremízme, ale uvedené novelizácia je v rozpore s doterajším chápanim základných ľudských práv. Pretože definuje len podozrenie ale nie priame zákonom získane dôkazy v prípravnom konaní. Prikladom môže byť demonštrácia za vysoke ceny v energetike, a kedže sme v práve a budeme žiadať trestnoprávnu zodpovednosť činitelov, ktorý porušili právne normy EÚ, tak stačí aby nás označili že majú podozrenie z extremizmu, a to je kameň úrazu, a toto cele treba zbaliť a poslať od BBC až po OSN, keď už hrajú v SR divadielko aký sme skvelí právny štát tak na priamom príklade ukázať prstom, že to nemá nič spoločné s Deklaráciou tisícročia kde sa definuje právny štát a podobné náležitosti. Pikoško v závere, p. Lajčak sa chystal za šefa OSN a tento precedens nevidel ?!

Ale najviac čo ma hnevá, že používajú 10 rokov neplatné normy EÚ. A toto je uvádzanie do omylu. Preto som za to aby bol Európsky prokurátor. Pretože tam už imunita neplatí.

Po troch situaciach kto má byť v tej base ?! Píšte diskutujte !

 

Bezpečnosť vs. Základné ľudské práva a program Trestná Justicia 2007 -2013.

 

V situacií č. 2 dva vzniklo ohrozenie a precedens ľudských práv, kedže je stíhany človek ktorý vykonal akt ktorý nemá žiadne  porušenie práva. Dokonca ani priestupok pretože vulgarizmy používa aj pán premiér,  keďže „štetka novinárska“ je hanlivé označenie nezávislého a nepodplatiteľného novinára.

 

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

 

Článok 7 Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.

 

Článok 12 Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

 

Článok 19 Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

 

Článok 29 (1) Každý má povinnosť voči spoločnosti; jedine v nej môže voľne a naplno rozvinúť svoju osobnosť. (2) Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

 

V článku 29, je priamo príkaz na to aby každý rešpektoval každého, čo združenie ISIS, a jeho náboženstvo tak nerobí, preto táto organizácia by mala byť riadne potrestaná a to medzinárodným sudným tribunálom ako tomu bolo po ukončení II. Svetovej vojny.

 

Zároveň náboženstvo ktoré hlása nenávisť a nerešpektuje práva druhých , nie je náboženstvom ale nebezpečnou sektou ktorá má byť taktiež pred súdom potrestaná.

 

 

Nikto ani vláda, ani štát nemá právo obmedzovať výkon práv na úkor bezpečnosti, práve naopak vláda a štát má zabezpečiť bezpečnosť a to tak že použije dostupné prostriedky a preukáže vinu. Aj v prípade terorizmu, či priestupku.

 

Západná kultúra, zažila rôzne nájazdy, no vyhrali vtedy ak sa spojili a bojovali bok po boku, nikto neobmedzoval práva, práve naopak kreoval nové slobody.  Jednou z najznámejšich je MAGNA CHARTA.

 

EÚ  a ochrana práv.

 

Právo byť považovaný za nevinného

Ak sa podozrivá alebo obvinená z trestného činu, máte záruku, že ste nevinného, ​​policajných alebo justičných orgánov. Pojem prezumpcie neviny existuje vo všetkých členských štátoch EÚ, nové pravidlá však, že toto právo sa bude uplatňovať rovnako.

Pravidlá objasniť, že dôkazné bremeno pre stanovenie viny je na stíhanie , skôr než na vás, aby preukázal, že ste nevinný. Akákoľvek pochybnosť je vo váš prospech.

Orgány verejnej moci a rozhodnutia súdu sú zakázané od akýchkoľvek verejných odkazy na vine , ako ste preukázaná jeho vina.

Máte právo na:

·         mlčať a bez vlastného obviniť (priznať, že ste spáchal trestný čin). Pokiaľ sa rozhodnete hovoriť s políciou alebo inými orgánmi toto nemôže byť použité proti vám zabezpečiť presvedčenia.

·         byť prítomný u svojho súdu. Poruší toto právo vám dá právo na nový proces.

 

 

DIRECTIVES DIRECTIVE 2012/13/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings

 

 

Nie je to v tresnem poriadku, a nebolo to dodržané ani v situácii č.2.

 

V závere,  odkazujem analytikom ak si myslíte že nahradením a zrušením  3 generáciu práv na  úkor osobnej  bezpečnosti je správne, tak si nezaslužíte žiť v demokracií, ale len v diktatúre pretože ná vám dá návod a riešenie.  A ste nepochopili nič z odkazov predkov, nepochopili ste nič o demokracií, a nepochopili ste že za Slobodu sa platí všetkým čo máte! Aj životom. A je mi strašné ľúto, a priam ma to hnevá že našich praotcov prenasledovali, zároveň bojovali a krvou a potom si vykúpili našu Slobodu byť zvrchovaným štátom v Európe, zároveň byť členom super organizácie a participovať na spoločnom obchode,  a to že Vláda nás k tomu nepustila, nie je ich vina ale naša pretože nie sme natoľko zvedaví ako to  použiť k prospechu nás všetkých a jednotlivcov. Rozdeluj a panuj je pozostatok, ktorý nepatrí do moderny 21 storočia.  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?