Slovenské predsedníctvo v EÚ vs. Nekompromisná Realita

Autor: Miroslav Sabol | 24.1.2017 o 9:41 | (upravené 24.1.2017 o 10:08) Karma článku: 3,61 | Prečítané:  315x

Plne súhlasím, že realizácia predsedníctva, skončila v rámci Slovenska bez väčších škandálov, preto hodnotenie je C-. 

Ako predsednícka krajina ktorá do roku 2020, je závislá na EIŠF, sme na smiech. Ako môžeme hovoriť o smerovaní EÚ, keď len základné nariadenia a direktívy skončili na smetisku.

 

Po návšteve oficiálnych stránok s témou Regionálneho rozvoja, ma ovalia nezrozumiteľné doslova „dristy“, ktoré sú úplné mimo reality, pre ktoré boli vytvorené finančné nástroje. 

Do vyhľadávača zadáte RIOP, a výsledkom  je  obrázok č.1 v ktorom sú nezrozumiteľné litánie, najmä v PDF súboroch. 

Následné kliknete na odkaz Legislatíva obrázok č.2 výsledkom je kultúry infarkt.  

Prezentované nariadenia, už niekoľko rokov neplatia, o nič lepšie na tom nie je ani samotný predpis č.258/2008 Z.z. ktorý používa rok a pol staré nariadenia.

 

Za najväčšiu haluz nového roka považujem, halušky teda len kaleráby, ktoré na veľkej tlačovej besede prezentovali, ako ich vlastný návrh, ktorým cieľom je zmena doterajších pravidiel pri čerpaní pomoci z EIŠF. Uvedená zmena je prezentovaná ako iniciatíva vlády. Samotná zmena nás teší, nakoľko prináša v podporovaní MSP obrovskú diverzifikáciu podpory.

 

To znamená, že priame financovanie sa obohacuje o ďalší nástroj financovania, a to na základe zmien  európskych štrukturálnych a investičných fondov, (EŠIF) čo v našom prípade je samotné čerpanie v rámci Slovenska.

 

 

Ale faktom, ktorý stojí za zmienku a objektívny pohľad na všeobecné dianie okolo nás,  ma priamo irituje. Pretože hlavná iniciatíva nevznikla na základe činnosti vlády SR, ako nám to prezentujú, ale vznikla na základe činnosti Európskej Komisie odboru „INFOREGIO“. Pri bližšom skúmaní EC a jej organizačné zložky sú podľa vyjadrení politických funkcionárov nutné zlo.  Ako môžu byť nutným zlom, ak uvedenú zmenu oficiálne navrhlo  a prezentovalo priamo Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre regionálny rozvoj.

 

A začalo lustrovanie, že v ktorom návrhu a kde bude, ak vôbec bude  Výkonavaci akt č.  COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 964/2014 of 11 September 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards standard terms and conditions for financial Instruments.

Každý racionálny človek ktorý príde na Slovensko, a požiada o EIŠF, poprípade kontrola z miest EÚ. Musí hovoriť o Slovensku a o výkonnej moci, že ide o 50 odtieňov lenivosti.

Jednoducho tam to nikde nie je ani spomenuté, a nemá to ani spoločné s politikou EÚ, tieaktuálne výzvy na predkladanie projektov,  sú na HOJNO.    "VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 964/2014

z 11. septembra 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje

EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 38 ods. 3 druhý pododsek,
keďže:
(1)
S cieľom uľahčiť používanie finančných nástrojov zriadených na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktoré spravuje riadiaci orgán alebo za ne zodpovedá, by sa v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 mali stanoviť pravidlá týkajúce sa štandardných podmienok pre určité finančné nástroje. Prostredníctvom týchto štandardných podmienok by sa mali tieto nástroje pripraviť na používanie – stať sa tzv. štandardnými finančnými nástrojmi.
(2)
Na uľahčenie používania finančných nástrojov treba prostredníctvom štandardných podmienok zabezpečiť dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci a uľahčiť poskytovanie finančnej podpory Únie konečným prijímateľom prostredníctvom kombinácie finančných nástrojov a grantov. "

 

Záver

 

Po úspešnom predsedaní v EÚ, sme na smiech. Nie je možné kreovať a smerovať politiku EÚ, ak nie sme schopní v tak dôležitých otázkach postupovať legálne a zákonne.

 

Poznámky pod čiarou.

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 966/2012

z 25. októbra 2012,

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

 

Ďalej :

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1268/2012

z 29. októbra 2012

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

 

Zmluva o fungovaní EÚ článok 288 v plnom rozsahu a článok 291

 

Článok 291

1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne

záväzných aktov Únie.

 

2. Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto akty

zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených prípadoch a v

prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii Rade.

 

3. Na účely odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom

prostredníctvom nariadení vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu,

ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.

 

4. V názve vykonávacích aktov sa uvádza slovo „vykonávacia“ alebo „vykonávacie“

 

Common provisions regulation (CPR)

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

Amended by: Regulation (EU) 2015/1839 of the European Parliament and of the Council of 14 October 2015 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures for Greece (OJ L 270, 15.10.2015, p. 1)

ERDF Regulation

Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006

.

ESF Regulation

Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

ETC Regulation

Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal

EGTC Regulation

Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and functioning of such groupings

Cohesion Fund Regulation

Council Regulation (EU) No 1300/2013 of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006

EAFRD Regulation

Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

EMFF Regulation

Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?